Great Deals on Milwaukee

Bins


Bin/Pegboard Combo Rack RN555 | Crown Lift Trucks

KLETON

Bin/Pegboard Combo Rack

 • Width: 38"
 • Depth: 24-1/2"
 • Height: 55"
 • Capacity: 1000 lbs.
 • Unit Type: Double-sided
 • No. of Bins: 0

Model: RN555

$620.00

0 In Stock


Stack & Hang Bin CF854 | Crown Lift Trucks

KLETON

Stack & Hang Bin

 • Colour: Black
 • Capacity: 75 lbs.
 • Outside Width: 16-1/2"
 • Outside Depth: 14-3/4"
 • Outside Height: 7"
 • Reference Number: 30250

Model: CF854

$14.80

377 In Stock


Stack & Hang Bin CF853 | Crown Lift Trucks

KLETON

Stack & Hang Bin

 • Colour: Yellow
 • Capacity: 75 lbs.
 • Outside Width: 16-1/2"
 • Outside Depth: 14-3/4"
 • Outside Height: 7"
 • Reference Number: 30250

Model: CF853

$14.80

767 In Stock


Stack & Hang Bin CF852 | Crown Lift Trucks

KLETON

Stack & Hang Bin

 • Colour: Red
 • Capacity: 75 lbs.
 • Outside Width: 16-1/2"
 • Outside Depth: 14-3/4"
 • Outside Height: 7"
 • Reference Number: 30250

Model: CF852

$14.80

194 In Stock


Stack & Hang Bin CF851 | Crown Lift Trucks

KLETON

Stack & Hang Bin

 • Colour: Green
 • Capacity: 75 lbs.
 • Outside Width: 16-1/2"
 • Outside Depth: 14-3/4"
 • Outside Height: 7"
 • Reference Number: 30250

Model: CF851

$14.80

200 In Stock


Stack & Hang Bin CF850 | Crown Lift Trucks

KLETON

Stack & Hang Bin

 • Colour: Blue
 • Capacity: 75 lbs.
 • Outside Width: 16-1/2"
 • Outside Depth: 14-3/4"
 • Outside Height: 7"
 • Reference Number: 30250

Model: CF850

$14.80

1044 In Stock


Stack & Hang Bin CF849 | Crown Lift Trucks

KLETON

Stack & Hang Bin

 • Colour: Black
 • Capacity: 60 lbs.
 • Outside Width: 8-1/4"
 • Outside Depth: 14-3/4"
 • Outside Height: 7"
 • Reference Number: 30240

Model: CF849

$8.49

448 In Stock


Stack & Hang Bin CF848 | Crown Lift Trucks

KLETON

Stack & Hang Bin

 • Colour: Yellow
 • Capacity: 60 lbs.
 • Outside Width: 8-1/4"
 • Outside Depth: 14-3/4"
 • Outside Height: 7"
 • Reference Number: 30240

Model: CF848

$8.49

230 In Stock


Stack & Hang Bin CF847 | Crown Lift Trucks

KLETON

Stack & Hang Bin

 • Colour: Red
 • Capacity: 60 lbs.
 • Outside Width: 8-1/4"
 • Outside Depth: 14-3/4"
 • Outside Height: 7"
 • Reference Number: 30240

Model: CF847

$8.49

695 In Stock


Stack & Hang Bin CF846 | Crown Lift Trucks

KLETON

Stack & Hang Bin

 • Colour: Green
 • Capacity: 60 lbs.
 • Outside Width: 8-1/4"
 • Outside Depth: 14-3/4"
 • Outside Height: 7"
 • Reference Number: 30240

Model: CF846

$8.49

521 In Stock


Stack & Hang Bin CF845 | Crown Lift Trucks

KLETON

Stack & Hang Bin

 • Colour: Blue
 • Capacity: 60 lbs.
 • Outside Width: 8-1/4"
 • Outside Depth: 14-3/4"
 • Outside Height: 7"
 • Reference Number: 30240

Model: CF845

$8.49

3757 In Stock


Stack & Hang Bin CF844 | Crown Lift Trucks

KLETON

Stack & Hang Bin

 • Colour: Black
 • Capacity: 50 lbs.
 • Outside Width: 8-1/4"
 • Outside Depth: 10-3/4"
 • Outside Height: 7"
 • Reference Number: 30239

Model: CF844

$6.59

484 In Stock


Stack & Hang Bin CF843 | Crown Lift Trucks

KLETON

Stack & Hang Bin

 • Colour: Yellow
 • Capacity: 50 lbs.
 • Outside Width: 8-1/4"
 • Outside Depth: 10-3/4"
 • Outside Height: 7"
 • Reference Number: 30239

Model: CF843

$6.59

188 In Stock


Stack & Hang Bin CF842 | Crown Lift Trucks

KLETON

Stack & Hang Bin

 • Colour: Red
 • Capacity: 50 lbs.
 • Outside Width: 8-1/4"
 • Outside Depth: 10-3/4"
 • Outside Height: 7"
 • Reference Number: 30239

Model: CF842

$6.59

268 In Stock


Stack & Hang Bin CF841 | Crown Lift Trucks

KLETON

Stack & Hang Bin

 • Colour: Green
 • Capacity: 50 lbs.
 • Outside Width: 8-1/4"
 • Outside Depth: 10-3/4"
 • Outside Height: 7"
 • Reference Number: 30239

Model: CF841

$6.59

210 In Stock


Stack & Hang Bin CF840 | Crown Lift Trucks

KLETON

Stack & Hang Bin

 • Colour: Blue
 • Capacity: 50 lbs.
 • Outside Width: 8-1/4"
 • Outside Depth: 10-3/4"
 • Outside Height: 7"
 • Reference Number: 30239

Model: CF840

$6.59

1172 In Stock


Stack & Hang Bin CF839 | Crown Lift Trucks

KLETON

Stack & Hang Bin

 • Colour: Black
 • Capacity: 50 lbs.
 • Outside Width: 11"
 • Outside Depth: 10-7/8"
 • Outside Height: 5"
 • Reference Number: 30235

Model: CF839

$5.65

1397 In Stock


Stack & Hang Bin CF838 | Crown Lift Trucks

KLETON

Stack & Hang Bin

 • Colour: Yellow
 • Capacity: 50 lbs.
 • Outside Width: 11"
 • Outside Depth: 10-7/8"
 • Outside Height: 5"
 • Reference Number: 30235

Model: CF838

$5.65

609 In Stock


Stack & Hang Bin CF837 | Crown Lift Trucks

KLETON

Stack & Hang Bin

 • Colour: Red
 • Capacity: 50 lbs.
 • Outside Width: 11"
 • Outside Depth: 10-7/8"
 • Outside Height: 5"
 • Reference Number: 30235

Model: CF837

$5.65

359 In Stock


Stack & Hang Bin CF836 | Crown Lift Trucks

KLETON

Stack & Hang Bin

 • Colour: Green
 • Capacity: 50 lbs.
 • Outside Width: 11"
 • Outside Depth: 10-7/8"
 • Outside Height: 5"
 • Reference Number: 30235

Model: CF836

$5.65

492 In Stock